Natec logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

DOTACJE NA INNOWACJE„Rozwój działalności eksportowej firmy "IMPAKT" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie planu rozwoju eksportu.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego